Utlysning av tilskudd til kompetanseutvikling i bedrifter og foreninger

Har du noen i bedriften eller foreningen som har behov for opplæring i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter? Da bør du kjenne din besøkelsestid nå - og det haster, sier daglig leder  Christian Skyum hos AOF Østfold.

Klikk for stort bilde Anne Marte Foer

Stort behov

Her er behovet stort både for offentlige virksomheter, næringsliv og foreninger. For å kunne beherske den økende utviklingen og digitaliseringen i arbeidslivet, er det viktig å styrke de grunnleggende ferdighetene til de ansatte for å mestre nye krav og utfordringer. Norskkursene eksempelvis, tar utgangspunkt i læreplanen i norsk og samfunnsfagkunnskap, og bidrar ikke bare til at den enkelte kan gjøre en bedre innsats, men handler også om integrering i praksis.

Hvem kan ha nytte av kursene?

Behovet for opplæring er stort, både hos bedrifter og i foreningslivet, forteller Skyum, og nevner følgende eksempler:

  • Voksne som har slitt med omstilling fra manuelt arbeid til datastyrte prosesser, som for eksempel i industrien.
  • Arbeidsinnvandrere som behersker det norske språket dårlig. Spesielt aktuelt i byggrelaterte bransjer, og det eksempelvis å lese og forstå instrukser og HMS rutiner.
  • Alle med skrive- og leseproblemer, som går glipp av viktig informasjon og som er engstelige for endring, eller som har et rapporteringskrav.
  • Når en arbeidsplass går fra manuelle rutiner til bruk av mer og mer data for å registrere ordrer, bestille varer, rapportere avvik, eller rett og slett orientere seg på intranettet etc.
  • Fremmedkulturelle i foreninger som sliter med språket og generell muntlig kommunikasjon.
  • De som trenger å øke kompetansen for å kunne gjøre en frivillig innsats.

Ikke bare får de ansatte eller frivillige gratis kompetansepåfyll. AOF Østfold bistår med veiledning, tilpassing av kursene til deres behov, samt søke inn kursene. I tillegg bistår vi med å anskaffe veiledere og gjennomføring av kursene på arbeidsplassen eller i våre kurslokaler.

- En fantastisk mulighet! Men det betinger at bedriften eller foreningen søker midler gjennom tilskuddsordningen fra Kompetanse Norge. Fristen er 9. desember 2019. Det er bare å ta kontakt, oppfordrer Christian Skyum.

Kompetanse Norge er nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet. I forrige tildelingsrunde ble det for 2019 tildelt hele 152 millioner til arbeidslivet og 10 millioner til frivilligheten, og mange bedrifter i Østfold fikk tilskudd til opplæring.

 

For mer informasjon:

Kompetanse Norge: https://www.kompetansenorge.no/kompetansepluss/

E-post: ostfold@aof.no 

Telefon: 69 13 04 10