Se til servicesektoren for ekspertise

Dagsavisen 21.11.2018 - Klikk for stort bildeDagsavisen 21.11.2018

Lære hele livet: I tråd med Nasjonal kompetansepolitisk strategi jobbes det iherdig i Kompetanseforum Østfold.

Målet med arbeidet er avdekke gap mellom bedrifter og virksomheters kommende kompetansebehov. Spørsmål som stilles: Hva etterspørres av bedrifter og virksomheter i regionen? Med de per tiden tilgjengelige utdanningsløp, strukturer og folkehelseutfordringer, vil gapet øke i de kommende årene? Eller klarer vi å skape et samsvar mellom forventet etterspørsel og tilegnet kunnskap, som er bærekraftig for vår region? I Kompetanseforum Østfold jobber vi tverrsektorielt. Fordi vi har tro på at det gir effekt å tråkke utenom vante stier og titte opp fra våre ulike siloer når vi skal være med og definere løsningsforslag.  

 

Kompetansegruppe Handel, service, reiseliv og kreative næringer består av representanter fra forskjellige bransjer, utdanningsinstitusjoner og NAV. Virksomheter med sine særpreg og en rekke likhetstrekk. Overskriften "Se til servicesektoren" favner særskilt et felles særtrekk ved disse mennesketunge bransjene. De har nemlig det til felles at de har svært mye å lære andre bransjer om utvikling av ressurser, på arbeidsplass. Tiår med erfaring fra mangfoldsarbeid, inkluderende rekruttering, integrering og utvikling av arbeidsstokken har gitt tung og bred erfaring på feltet livslang læring. Service og reiselivssektoren har ikke utviklet sin inkluderingskompetanse for å primært levere i inkluderingsdugnaden, de har først og fremst gjort det i mangel på arbeidskraft.

I Servicekonsernet ISS arbeider det mennesker fra 101 nasjonaliteter, blant de over førti årsverkene som sysselsettes på Støtvig hotell er de fordelt på 22. 30 % av nyansatte i IT-selskapet Atea skal være kvinner, IT-sjefen hos Radisson-konsernet startet hos dem i arbeidstrening og bygget karrierestigen, stigtrinn for stigtrinn, sammen med bedriftsledelsen og inkluderingsagenter. Eksemplene på skoletrøtt ungdom, eller mennesker som står langt fra arbeidslivet, som får foten over terskelen i en servicebedrift er utallige. De blir sett, trodd på – betrodd og ender ofte opp som hotelldirektører og serviceledere.

Det er sentralt å utvikle gode og relevante utdanningsløp. Og det er like sentralt å legge til rette for nettopp livslang læring, for alle de menneskene som skal og kan gå ut i arbeidslivet. Kanskje uten å ha gått det såkalt korrekte løpet først, men som tar steget inn i arbeid og bygger kompetanse deretter. Dette er god samfunnsøkonomi.

Servicesektoren har den fordelen at de i enkelte ansettelser kan rekruttere utenfor stramme krav til formalbakgrunn, det er ikke like lett i alle sektorer. Men vi våger likevel påstå at andre bransjer, offentlig og privat, har noe å lære av servicenæringens erfaring med lave terskler inn i arbeidslivet og videreforedling deretter. I tråd med både kjernevirksomhet, lønnsomhet og økt sysselsettingsrate.

Av: Ingeborg Malterud regionsansvarlig NHO Ringer i Vannet og leder av Kompetanseforum Østfold’s kompetansegruppe Handel, service, reiseliv og kreative næringer.