Praktisk erfaring grunnlag for en karriere innen bygg- og anlegg

Kompetanseforum Østfolds bygg og anlegg-gruppen valgte å legge sitt møte den 14. februar til byggeplassen Rosenvinge Park i Moss.

Klikk for stort bilde

Teknisk sjef ved Betongbygg AS, Tommy Karlsen som sitter i KG-bygg og anlegg hadde invitert med seg prosjektleder og de tre byggeplasslederne. Etter en spennende omvisning på byggeplassen fortalte disse om sin karrierevei inn i lederstillingene i byggenæringen.

Sammenfallende for både prosjektleder og byggeplasslederne var at de startet med en bakgrunn av å ikke ha lykkes på skolen. Felles for dem alle tre var at det var først når de kom ut og begynte å jobbe på byggeplass at motivasjon og arbeidslyst ble vekket. Deres historier handler om en prosess der de tilegnet seg kompetanse og evnen til å stå på og vise initiativet og oppleve mestring, at de over tid så behovet for å fylle på med mer teoretisk kompetanse som fagskoleutdanning- og mesterbrevutdanning.

– Fagskole er nesten helt perfekt for oss, og praksis av å jobbe på byggeplass er veldig viktig», påpeker en av byggeplasslederne.

Flere rapporter peker særlig på byggenæringen som har betydelige problemer med rekruttering. Samtidig vises det til at tilpasningsevne og læringsvillighet vil være viktigere enn fagspesifikke kunnskaper. Samtlige av de fire lederne i Betongbygg som er involverte i dette store prosjektet er klare på at det de ønsker av fagfolk i bygge- og anlegg næringen er unge gutter og jenter som møter opp på morgenen og som viser at de er villige til å gjøre så godt de kan.

Karakterer er ikke det viktigste men derimot viljen til å stå på og gjøre sitt beste.

– Kommer de på morgenen, gjerne i god tid før 7.00 med smurt matpakke og en innstilling om å gjøre sitt beste så har de en fremtid i byggenæringen, sier Tommy Karlsen.