Lytt til erfarne hjemmekontorfolk

Kompetanseforum Østfold har gode tips for å jobbe godt i hjemmekontor. Men vi har ingen fjellvettregler som sier hvordan du unngår å bli forstyrret.

Klikk for stort bilde iStock   

For å holde Norge i gang i denne ekstraordinære tiden prøver vi å kombinere jobb og familie så godt vi kan. Mange har begynt med hjemmekontorarbeid for alvor, trinn to utover en planleggingsdag i barnehage eller skole i ny og ne. Arbeidshverdagen og familieliv snus på hodet.

Dessverre har vi ikke noen fjellvettregler å støtte oss på her. Da passer det bra å benytte anledningen til å trene på det som vi i Kompetanseforum Østfold i lenge tid nå har formidlet og fremhevet som spesielt viktige ferdigheter i arbeidslivet, nemlig omstillingskompetanse og tilpasningsevne.

Er det egentlig mulig å jobbe heltid på hjemmekontor når oppvasken tårner seg og på toppen av det hele er barna også hjemme?

Frilansere med erfaring med å jobbe fra hjemmekontor mener rutiner og fokus er suksessnøkler for effektivt arbeid. Det er en reell fare for at man lar seg distrahere av husarbeid eller andre fysiske og mentale sperrer.

Første punkt i sjekklisten fra erfarne hjemmekontorbrukere er å sette opp et arbeidshjørne samt å lage en plan for dagen. Du trenger å ha mer struktur for dagen enn vanlig. Noen anbefaler å bruke flere soner i huset å veksle på.

Det er ganske mye som faktisk kan gjøres hjemmefra, nettmøter med deling av skjerm og video fungerer bra. Du må være bevist på å kommunisere ikke bare gjennom epost, men også aktivt bruke chat for å nå ut til dine kolleger. Mange anbefaler at du oftere legger ut oppdateringer og nyttig info på digitale kommunikasjonsplattformer sånn at kollegene kan føle seg involvert i deg og ditt arbeid.

Mange som jobber «remote» savner de spontane samtalene ved kaffemaskinen i gangen. Tenk på chat som ditt virtuelle treff ved kaffemaskinen. Ikke glem den gammeldagse telefonen. Det å snakke sammen med noen kolleger er bra, det er oppmerksomhet og inkluderende. Fordi å jobbe hjemmefra kan fort føles isolerende.

Men er det mulig å jobbe hjemme mens man er omgitt av familie? Her snubler man i de fleste hjemmekontor-tips, særlig i kunsten å ikke la seg distraktere av folk i huset.

Her har vi som sagt ikke noen fjellvettregler å støtte oss på. Det er ingen erfarne hjemmekontorfolk å lytte til, dette er nyoppdaget land, og kartet må bli til mens vi går, og vi må også regne med å smøre oss bort! Da er det viktig å snu i tide, grave seg ned, eller kanskje prøve igjen en annen dag når værmeldingen er bedre.

Vi har altså en flott anledning til både å øve på og praktisere tilpasningsevne, arbeidsmoral og omstillingskompetanse for å klare det!

Først publisert i Fredriksstad Blad