Kompetanseutvikling i kriser

Hvordan kan man tenke på kompetanseheving av ansatte når bedrifter kjemper for å overleve og det forventes enda flere permitteringer og høyere ledighetstall framover, spør Elena Rosnes.

Klikk for stort bilde Vera Rosnes   

Kompetanseheving er viktigere enn noen gang

Kompetanseforum Østfold har de siste årene framsnakket etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling i bedriftene. Denne krisen som er over oss nå er en potensiell tid for å ta i bruk kompetanseheving som et aktivt omstillingsverktøy, slik at arbeidstakere kan bruke ledig tid for verdifull opplæring, og slik at bedrifter blir bedre rustet etter krisen er over.

Men hvordan kan man tenke på kompetanseheving av ansatte når bedrifter kjemper for å overleve og det forventes enda flere permitteringer og høyere ledighetstall framover?

Innovasjon og læring når virksomhetens eksistens står på spill?

Dette er et lignende perspektiv som man tar når man snakker om innovasjon i krisetider. Dagens krise har en veldig transformerende og disruptiv kraft, og forutsetningen for at vi overlever er at vi evner å innovere. Det er kanskje særlig viktig å tenke på denne måten i disse tider, når man mister kunder eller produksjon eller er på randen av å gå dukken.

Virksomheter opererer nå i ekstremt usikre omgivelser. Bedriftsledere må handle modig på kort sikt, samtidig som de må vurdere implikasjoner på lengre sikt. Dette krever en organisasjon hvor læring står i fokus. Læring må betraktes av ledelsen som en investering for fremtiden, på lik linje med produktutvikling.

Hvorfor er innovasjon og kompetanseheving viktigere enn noen gang?

På grunn av nedgang i ordrer og produksjon har mange tilgjengelig kapasitet til å skape nye produkter og tjenester. For å implementere en innovasjon er det ofte behov for ny og annen kompetanse. Innovasjonsprosjekter kan være drivere for nye kompetansebehov, som for eksempel Camila Tepfers fra Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning pekte på.

Det handler om å overleve sammen – med hjelp av myndighetene.

Det er nå vi bør jobbe hardt og på nye måter: tenke nytt, utvikle nye produkter og tjenester, finne frem muligheter og løsninger vi ikke ante om. Dette forutsetter statsstøtte og en «sense of urgency» både fra virkemiddelapparatet og fra alle andre. Sammen må vi finne en måte å utnytte tiden med koronarestriksjoner til å utvikle våre ansatte og bedrifter og oss selv, slik at vi kan komme sterkere tilbake når det hele er over. Nå er tiden for å finne ut hvordan vi kan få maksimalt ut av dette i praksis.

Av Elena Rosnes. Først publisert i Khrono