Jim reiste til Nepal

Hvorfor skal en rådgiver fra Østfold fylkeskommune reise til Nepal for å være rådgiver for en skole og næringsutviklingsprosjekt så langt borte? Fordi på denne måten kan vi i Østfold fylkeskommune være med på å spre den kompetansen vi opparbeider her hjemme til andre land.

Jim Nepal 1 - Klikk for stort bilde

Jim Lindquist jobber bl.a. som leder for kompetansegruppe bygg og anlegg i Kompetanseforum Østfold og også med fagnettverket teknikk og industriell produksjon i opplæringsavdelingen. I Nepal jobber han innenfor de samme områdene med skole og næringsutvikling som her hjemme.

I de siste tre årene har det vært en bra satsning fra fylkeskommunen på å samordne og utvikle ressursene innen de videregående skolene. Utvikle og styrke samarbeidet mellom utdanningen og næringslivet. Kompetanseforum Østfold er et slikt eksempel der alle nivåer i utdanningssystemet i Østfold, næringslivet og offentlig forvaltning jobber sammen med kompetanseutvikling.

– Ikke alle land har dette privilegiet å ha et godt samarbeid om utvikling i alle samfunnsledd slik vi i Norge har utviklet gjennom generasjoner. Vi har trygge hus å bo i, strøm i stikkontakten og skoletilbud til alle. Vi i Norge har mye å være takknemlige for. Vi bor i et land som har kompetanse, ressurser og vilje til å kunne bistå med skole og næringsutvikling i land som Nepal, forklarer Jim.

Butwal technical institute (BTI) ligger ved foten av Himalaya. Skolen er den første yrkesfaglige videregående skolen i Nepal. BTI var den første skolen som startet med kombinasjon skole og opplæring i bedrift etter den norske modellen med lærlingordning.

– Jeg har besøkt BTI et par ganger de siste årene og tenkt at her er det behov for opprustning av lokaler og maskinpark for å gi elevene oppdatert kompetanse. Det var derfor veldig gledelig at BTI, gjennom den norske organisasjonen Himalpartner tok kontakt og spurte om jeg ville være med som rådgiver i det Norad finansierte prosjektet der målsetningen er å oppgradere skolen med to nye bygg. Et for CNC-maskinering og et for å byggfag opplæring, forteller Jim.

Målet med prosjektet ut over det å gi lærere og elever kompetanse i å maskinere og å bygge jordskjelvsikre hus er å utvikle lærlingeordningen. Det er et mål å utvikle samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner i Nepal og lokalt næringsliv.  

– Jeg ser her at det er mulig å benytte nettverkssamarbeid etter modell fra Kompetanseforum Østfold til å skape forpliktende samarbeidsarenaer mellom alle aktører som bidrar til samfunnsutvikling. Gjennom å delta i prosjekter som dette er vi i Østfold fylkeskommune med på å spre den kompetansen vi opparbeider her hjemme til land som Nepal der samarbeid mellom skole og næringsliv trenger tilførsel av kompetanse for å utvikles, sier Jim.