Hvilken kompetanse ruster dagens unge best for fremtidens Østfold?

Kompetanseforum Østfold jobber med å sikre at elevene og studentene etter endt skolegang sitter igjen med kunnskap og evner som samsvarer best mulig med det arbeidslivet i Østfold trenger. Derfor får vi av og til spørsmål om hvilke fag eller studieretninger vi vil anbefale skoleelever eller studenter å velge for å være best mulig sikret en jobb i fremtiden.

Seal eng ungdom - Klikk for stort bilde Ingrid Fløtra

Og det er (minst) to måter å svare på det spørsmålet.

For det første: Begrepet ferdigutdannet er et begrep som vil forsvinne. Det vil i stedet bli erstattet med begrepet livslang læring. I et samfunn der teknologisk, økonomisk og sosial utvikling går så raskt som nå, så er livslangt påfyll av ny kunnskap den viktigste - og kanskje eneste - måten å være sikret oppdatert kompetanse, og attraktivitet i arbeidsmarkedet.

For det andre: Aldri før i menneskehetens historie har vi levd i et samfunn med så enkel tilgang til så omfattende kunnskap. Med - bokstavelig talt - noen tastetrykk på en telefon, så har man tilgang til ubegrenset informasjon. For utdanningssystemet vårt har det en viktig konsekvens. Det er ikke sikkert at klasseromsopplæringen som vi i dag er vant til vil være den optimale løsningen fremover, og behovet for å pugge fakta er nok kanskje er også mindre. Derimot er behovet for å vurdere fakta kritisk større enn noen gang. Selvsagt er det viktig at man gjennom utdanningsløpet lærer seg teknologisk forståelse og digitale ferdigheter. Men analytisk evne til å vurdere informasjon, nysgjerrighet, kritisk tenkning og mot til å stille spørsmål om etablerte sannheter, kommunikasjons- og samarbeidsevner, etisk kompass, empati og kreativitet - gjerne kalt sosiale-emosjonelle ferdigheter eller soft skills - er kanskje enda viktigere enn teknologisk forståelse og digitale ferdigheter.

Å lære bort disse egenskapene og samtidig utvikle emosjonell styrke for å håndtere endringene er ikke lett - det er mye lettere å lære bort en fysikkformel eller gloser på et fremmedspråk. Mange pedagoger diskuterer nå hvorvidt skolen bør endre fokus til å undervise mer i de sosiale-emosjonelle ferdighetene. 

I årene fremover vil arbeidslivet i Østfold trenge arbeidstakere med en mengde forskjellige typer fagkompetanse innen ulike yrkesfag, både fagarbeidere og de med høyere utdannelse. Det vi i Kompetanseforum Østfold mener vi vil trenge aller mest, er arbeidstakere som kan tenke kritisk og kreativt, har mental styrke å håndtere endringene og som aldri slutter å lære.

Av Elena Rosnes, koordinator, Kompetanseforum Østfold

Hvilken råd vil du gi unge som i dag skal velge utdanning?