Hva slags kompetanse ønsket Viken-bedrifter støtte til under koronautbruddet?

Digitaliseringskompetanse stod høyt i kurs for bedrifter i Viken, i kjølvannet av koronautbruddet.
Klikk for stort bilde  

  

Nesten halvparten av alle kompetansetiltak som bedriftene søkte støtte til var opplæring for å styrke ansattes digitale kompetanse. Dette spenner over et vidt område fra opplæring i digital samhandling, digital markedsføring, digital økonomihåndtering til datasikkerhet og kurs i diverse yrkesrelaterte dataverktøy- og systemer.

Dette framkommer av en gjennomgang av søknadene til Viken fylkeskommunens støtteordning for Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.

Det var ikke bare bedriftene i Viken som var opptatt av digitaliseringstiltak, ifølge en undersøkelse bestilt av Computas, gjennomførte åtte av ti virksomheter i Norge digitaliseringstiltak som følge av koronapandemien. 

Styrke de ansattes digitale kompetanse
Nesten halvparten av alle kompetansetiltak, som bedrifter søkte støtte til var opplæring for å styrke ansattes digitale kompetanse. Dette spenner over et vidt område fra opplæring i digital samhandling, digital markedsføring, digital økonomihåndtering til datasikkerhet, 3D-modellering og kurs i diverse yrkesrelatert dataverktøy- og systemer.

Reiselivsnæringen
Reiselivsbedrifter ønsket kompeansepåfyll innenfor digital markedsføring, organisasjon og ledelse, service- og salgsledelse og regnskap. Bransjeundersøkelse viser nemlig til kompetansegap innen digitale ferdigheter og mellommenneskelig ferdigheter. I tillegg viser undersøkelser at det er behov for ny kompetanse innen grønne reiseliv, fra resirkulering og håndtering av avfall, tjenester for overgangen til mer bærekraftig turisme og nye hygieneforskrifter til tverrkulturell forståelse og kommunikasjon.

Byggenæringen
For byggenæringen er kompetansegapet synlig i teknologi, materialer og bærekraft. Generelt er utfordringene for byggenæringen rettet mot energi- og ressurseffektivitet, fornybare energiløsninger, digitalisering, nye produksjonsmetoder i henhold til nye miljøkrav. En fjerdedel av kursene byggenæringen søkte støtte til var kurs i digital kompetanse. 

Digital kompetanse øverst på ønskelisten for produksjons- og teknologi bedrifter
Digital kompetanse er kritisk for grønn omstilling og fremtidig industriutvikling. Opplæring i diverse dataverktøy og programvarer var særlig etterspurt blant produksjons- og teknologi bedrifter, som var de som etterspurte digital kompetanse mest. I tillegg hadde flere industribedrifter behov for kurs i vedlikeholdsteknikk og driftssikkerhet, datasikkerhet, robotikk, samt opplæring i industriell digitalisering på Fagskolen Tinius Olsen og Ekom-utdanning på Fagskolen Vestfold og Telemark.

Private og offentlige kurs
Det var en stor variasjon av kurstilbydere, fra offentlige høyere utdanningsinstitusjoner til private kursleverandører og utstyrsleverandører, både norske og internasjonale. For eksempel, bedrifter som søkte kompetanse i datasikkerhet etterspurte det blant annet fra Cisco, Check Point og USN, digital markedsføring hos Høyskolen Kristiania, NKI, Fanbooster, Qross og Coursera.

Generelt kan det tyde på at bedrifter innenfor alle bransjer i størst grad ønsket kurs og kompetanse fra kommersielle aktører og leverandører, som tilbyr relevant teknologi og som også står for opplæring av kunders arbeidstakere.

Utnytte eksisterende kompetanse, samtidig gi påfyll av ny
Det er positivt at mange bedrifter ser på hvordan de kan utnytte eksisterende kompetanse internt, samtidig legge til rette for at ansatte får ervervet ny kompetanse. Å vite hvilken kompetanse som trengs er ikke alltid like lett, og er kanskje særlig utfordrende å identifisere for små bedrifter. Hjelp til å se veien; identifisere fremtidens kompetanse, kartlegge kompetansegapet, og skaffe en oversikt over relevante «on demand»-tilbud kan være avgjørende.