Fra null verdi til full verdi!

Tirsdag 9.april fikk vi, karriereveiledere fra skoleverket og NAV-veiledere gjøre bekjentskap med en for mange hittil ukjent bedrift ytterst på Øra, «Batteriretur».

Batteriretur - Klikk for stort bilde

Som navnet tilsier, sorterer og håndterer bedriften batterier samlet inn på over 20 000 steder i Norge for videre forsendelse til gjenvinning i mange europeiske land. 

Daglig leder Fredrik Andresen og driftssjef Tor Henrik Svendsen tok oss kyndig i mot i bedriften som ble etablert i 1993, og som holder til i nye, freshe lokaler med naturreservat og åpent hav som nærmeste nabo.

I tillegg til naturskjønne omgivelser, er også veien til havna kort, en nødvendig for frakt til Europa. Andre faktorer som gjorde nettopp Øra attraktiv, var det etablerte gjenvinningsmiljøet, ekspansjonsmuligheter og ikke minst at Batteriretur var ønsket velkommen! 

Besøket  ga oss innsyn i en ny, spennende og innovativ verden der det skapes verdier og hvor det passet på at ressurser i miljøet ikke havnet på avveier. Virksomheten hindrer miljøkriminalitet, har egen forskningsenhet og store planer om snarlig utvidelse med en demonteringsfabrikk på over 10000kvm.

Batteriretur er store på og  ligger hestehoder foran når det gjelder gjenvinning, og de har nylig inngått et eget samarbeid med Hydro rundt gjenvinning av nettopp elbilbatterier. 

Etterspurt kompetanse

Batteriretur vil ha behov for mange ulike kompetanser i nær fremtid, utdanninger innen automatikk, ingeniør og robotiseringsteknikere ble nevnt, og det nye fordypningsområdet på TIP innen gjenvinning er høyaktuelt. Bedriftene jobber for å ta imot lærlinger og har i dag to fast ansatte som kom via NAV.

Vi fikk ikke bare et flott innblikk i denne bedriften, men også skikkelige troen på en miljøvennlig og innovativ fremtid! Takk for oss! 

Skrevet av Ingrid Fløtra, nettverksleder i karrierenettverket Fredrikstad og Hvaler, Partnerskapet for karriereveiledning i Østfold.