Fra møtene til kompetansegruppen Helse, velferd, oppvekst

Bekymringer for fremtidig personellmangel i helse- og omsorgssektoren.

Statistiske beregninger fra SSB viser at det blir et stort underskudd av sykepleiere og helsefagarbeidere mot 2035. Det er forventet svært høy etterspørselsvekst for disse yrkene fremover i tråd med en økning i antall eldre i befolkningen. En viktig faktor som bidrar til underdekningen av helsefagarbeidere er også at halvparten i denne gruppen er over 50 år, som innebærer sterk aldersrelatert avgang i årene fremover.

I Østfold-kommunene er det store rekrutteringsutfordringer først og fremst når det gjelder sykepleiere, men også til en viss grad helsefagarbeidere, noe også NAV Østfolds arbeidsmarkedsundersøkelse viser. I følge KS beregninger vil behovet i helse/omsorgssektoren i Østfold forventes å øke med ca. 23 prosent om ti år, noe som tilsvarer i overkant av 1 800 årsverk.

Kompetanseforum Østfolds gruppe Helse, velferd og oppvekst, hvor det sitter representanter fra kommuner, sykehus og utdanningsaktører, har diskutert denne problematikken. At det er krevende å skaffe nok sykepleiere og spesialsykepleiere og helsefagarbeidere og hvorfor. At kanskje rammeplanene er gammeldagse og ikke tilpasset nye arbeidsplasser og behovet for teamwork. Eller hvorfor får ikke nyutdannede fagarbeidere en jobb å leve av? (diskusjon om lønn, deltid og brøkstillinger og ikke faste stillinger). Eller er riktig person/utdanning på riktig sted, f.eks. sykepleiere som frakter mat. Eller bør kommunene begynne å se på kompetanseheving av deres helsefagarbeidere, hvis de ikke får nok sykepleiere?

Kompetanseforum Østfold ønsker å jobbe videre med disse temaene, og ser for seg nye møtearenaer til høsten for å følge opp spørsmålene.

Klikk for stort bilde