Forventninger om høy endringstakt i høyere utdanningen

Det at akademia fikk komme på hovedprogrammet med debatt om høyere utdanning viser at Arendalsuka ser verdier av kunnskap og kompetanse for utviklingen av samfunnet.Klikk for stort bilde

Hvilke omstillinger må vi til for å se utdanningen i et livslangt perspektiv? Hvilken kompetanse trenger vi for å drive fremtidens Norge?

Disse spørsmålene ble debattert i Arendal på torsdag i et sterkt panel, med bl.a. Eva Grinde, Dagens Næringsliv, Simen Markussen, leder i ekspertutvalg "Lære hele livet", Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted, Gunnar Bovim, rektor NTNU, Dag Rune Olsen, rektor Universitetet i Bergen, John-Arne Røttingen, direktør Forskningsrådet, Kristin Clemet, leder Civita.

Utdanningsinstitusjonene våre spiller en nøkkelrolle for at vi skal lykkes. Hva er viktig i en 10-års horisont for utdanningene ifølge panelet:

  • Kunnskap blir mer etterspurt fordi arbeidslivet blir mer kompetanseintensivt
  • Digitalisering fortsetter med samme kraft, derfor må alle utdanninger ha mer digitalt preg
  • Utdanninger må fostre nysgjerrighet, kritisk tenkning og evne til etisk refleksjon
  • Viktig med relevans, tverrfaglighet, samarbeid og livslang læring
  • Mer internasjonalisering – det må være helt vanlig å reise ut for å studere

Så håper paneldeltakere at vi fortsetter å leve i fred, tillit og demokrati.

Se streaming her.