Faglig kunnskapsutveksling med svenske analytikerne fra SCB

Statistiska Centralbyrån (SCB) i Sverige besøkte Oslo 21. november for å gjøre seg kjent med hvordan det arbeides med arbeidsmarkedsprognoser og kompetanseframskrivinger på nasjonalt og regionalt nivå i Norge.

Klikk for stort bildeCarina Nordén presenterer for svenske kolleger.  

Kompetanse Norge var vertskap for besøket, og NAV Øst-Viken og Østfold og Akershus fylkeskommuner ble invitert for å presentere hvordan de samarbeider om dette regionalt.

 

- I dette møte fortalte SCB om hvordan de samarbeider med regionale aktører i form av regionale framskrivinger og regionale matchningsindikatorer, bruk av denne statistikken og hvordan dette formidles på nett, sier Jon Moxnes Steineke, spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune, avdeling for plan, næring og miljø.

 

I Sverige gjennomfører SCB regionale analyser for en del av Sveiges regioner. Regionene etterlyser særlig undersøkelser av kjønnsdelingen innen ulike gymnasiale utdanningsprogram og yrker i sine regionale arbeidsmarkeder.

Prognosinstitutet har ansvar for Sveriges fremskrivninger av behovet for ulike utdanninger. SCB har utarbeidet et «matchingskart», som viser matching mellom rundt 100 utdanninger og 150 yrker i Sverige. I fjor høst vant gruppen som har utviklet matchingskartet SCBs kvalitets- og innovasjonspris.

Svenskene var generelt interesserte i å lære mer om hvordan Norge organiserer arbeidet med å analysere dagens og fremtidens kompetansebehov, og analyser av utdanningsstrukturen og arbeidsgivernes etterspørsel og matching på arbeidsmarkedet.

 

- NAVs nasjonale utredningsseksjon presenterte hvordan NAVs årlige bedriftsundersøkelse blir gjennomført på nasjonalt nivå, og hvordan denne anvendes for å kartlegge mangelen på arbeidskraft innen ulike yrker, forteller Jon Moxnes Steineke.

 

NAV presenterte også nettkartet Muligheter i arbeidslivet (https://mia.nav.no), som gir en umiddelbar oversikt over ledige stillinger innen ulike yrkesgrupper i ulike deler av landet. Med dette hjelpemiddelet kan arbeidssøkende enkelt få kjennskap til aktuelle jobbmuligheter innen ulike bransjer  lokalt og regionalt.

 

Videre fortalte Carina Nordén fra NAV Øst-Viken hvordan resultatene fra NAVs regionale bedriftsundersøkelse formidles til ulike brukergrupper i Østfold, og påpekte at Kompetanseforum Østfold er en sentral samarbeidspartner.

 

Til slutt beskrev Jon Moxnes Steineke hvordan datagrunnlaget fra NAVs regionale bedriftsundersøkelse kan bearbeides og anvendes som grunnlag for arbeidet med å utvikle regionale kompetansepolitiske strategier i Viken.

 

Referanser til SCBs analyser: