En delegasjon fra Tunisia og NHO på besøk hos Kompetanseforum Østfold og Glemmen

Representanter fra nobelprisvinnerne UTICA som er tilsvarende NHO i Tunisia har i dag besøkt Glemmen videregående skole.

tunisia1 - Klikk for stort bilde

 - Veldig hyggelig og interessant besøk, sier fornøyd Cathrine Monsen, assisterende rektor ved Glemmen videregående skole.

Cathrine Monsen tok imot gjester og presenterte skolen, deres utdanningsprogram og deres verdier. Monsen la frem bla. hvordan skolen jobber mot næringslivet for å få elevene på yrkesfag ut i lære. Nexans, en av bedriftene som TIP på Glemmen samarbeider tett med stilte også opp på møtet. Patrick Breitenstein, lærer på Restaurant og matfag fortalte (på fransk! 😊) hvordan de jobber med utvikling av sitt utdanningsprogram i tett samarbeid med næringslivet. 

Til slutt fikk gjestene besøke Café Hanco, en spennende alternative opplæringsarena på Glemmen. Her bidro elever og ansatte med informasjon og erfaringer.

Kompetanseforum Østfold ved Hege Aatangen, NAV Øst-Viken og Jim Lindquist, Østfold fylkeskommune presenterte hvordan Kompetanseforum jobber med å utvikle fremtidens kompetanse gjennom samarbeid mellom næringsliv og utdanningstilbydere.

tunisia 2 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

- De var også interessert i å høre hvilke erfaringer Kompetanseforum har fått også gjennom annen internasjonal deltagelse, da de ser behovet for å utvikle yrkesfaglig utdanning i Tunisia og styrke samarbeidet mellom næringsliv og videregående skoler i samarbeid med NHO i Norge, forteller Jim Lindquist.

Mustapha Baccouche fra Economic Central Department viste til at det i dag er overskudd av universitetsutdannede i Tunisia og at opp mot 50% av de som tar en høyere grad flytter utenlands for å få jobb og at det er et problem med «brain drain». Tunisia har et stort behov for fagarbeidere som kan den kompetansen næringslivet trenger og at det er behov for å styrke fagutdanningen.