Digitalisering i bygg- og anleggsnæringen

Utviklingen av ny teknologi går med rasende fart i de fleste næringer. Bedriftene i bygg- og anleggsnæringen (BA) gjennomgår også digitaliserings- og automatiseringsprosesser. Dette stiller nye krav til å utvikle ny kompetanse på tvers av dagens utdanningssystem.

Klikk for stort bilde

Dette fikk Kompetanseforum Østfolds kompetansegruppe BA en demonstrasjon av på sitt siste møte på Fagskolen i Østfold. Kristoffer Moe presenterte bruken av Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)- teknologi og hvordan denne teknologien gir konkurransefortrinn ved bygging av nye bygg. En av de viktigste fordelene med å ta i bruk denne nye teknologien er at alle yrkesgrupper har tilgang til hverandres elektroniske tegninger. Dette gir en unik mulighet til å avdekke feil i den «digitale tvillingen» før det bygges fysisk.

Andre typer ny teknologi som er på full fart inn i bransjen er bruken av roboter. Bruksområder er blant annet boring av hull, maling av vegger mm.

Veidekke ved driftsleder Marius Aamodt og BIM ansvarlige Preben Haugen delte sine erfaringer fra et av verdens første byggeprosjekter som ble gjennomført på Høgskolen på Remmen i Halden helt uten tradisjonelle tegninger. Veidekke har flere vellykkede prosjekter som robotiserte porter, VR-programvare som muliggjør samhandling med flere personer samtidig og selvrapporterende strømskap, hvor sensorer måler belastning på kursene og varsler ved kapasitetsproblem.

Kompetanseforum Østfolds kompetansegruppe BA som består av representanter fra bedrifter, bransjeorganisasjoner, videregående opplæring, Fagskolen i Østfold, Folkeuniversitetet, Høgskolen i Østfold og NAV ser at innføringen av BIM-systemer og andre teknologi stiller visse nye krav til fagarbeidernes og ingeniørenes digitale kompetanse. Utvikling av denne kompetansen er et godt utgangspunkt for å styrke samarbeidet på tvers av utdanningsinstitusjonene og i hele løpet fra grunnskole til høyere utdanning for å gi unge og voksne den utdanningen de trenger for å møte det nye arbeidslivet.