Bygger kompetanseforum 2.0 i Viken

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområde. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.

Klikk for stort bildeBYGGER VIDERE: Koordinator Elena Rolsnes ( midten) er glad for at Kompetanseforum Østfold har blitt en god samarbeidsarena. Marte Beck   

- Det har vært en kompetanseheving med arbeidet på tvers for alle involverte. Vi har fått mange erfaringer og noen nøkler og mekanismer i vår verktøykasse for hvordan vi skal lykkes videre, sier koordinator Elena Rosnes i Kompetanseforum Østfold.

Det er nå er tre år siden Kompetanseforum Østfold ble etablert.

Det ble nylig markert på en jubileumskonferanse på Quality hotel Sarpsborg i Østfold. Her var representanter fra politisk og administrativ ledelse i det som snart er Viken fylkeskommune, kunnskapsdepartementet, NAV, utdanningssektor og næringslivet blant deltakerne.

Klikk for stort bildeTeknologiekspert Silvija Seres intervjuer representanter fra utdanningssektor og næringsliv fra scenen på konferansen. Marte Beck   

Skryt fra kunnskapsministeren

Ansvaret for å gjennomføre en kompetansepolitikk som skal å løse arbeidslivets behov for kompetanse og befolkingens behov for sysselsetting må løses i et samarbeid.

Kompetanseforum Østfold er en arenaene og verktøyene som representerer slikt samarbeid og understøtter arbeidet med regional kompetanseutvikling.

Etableringen av Kompetanseforum Østfold har tidligere fått ros i stortingsmeldingen "Berekraftige byer og sterke distrikt". Statsminister Erna Solberg har invitert koordinator Rosnes på toppmøte i forbindelse med regjeringens arbeid med kompetansereformen – Lære hele livet.

Og det høstet mer skryt fra regjeringshold under 3-årsfeiringen i Sarpsborg.

Kompetansereformen handler blant annet om å tette gapet mellom arbeidslivets behov og tilgjengelig kompetanse og arbeidskraft.

- For å få dette til, trenger vi arenaer for samarbeid. Her gjør Kompetanseforum Østfold en kjempeviktig jobb, fordi dere kobler de viktige aktørene i regionen sammen, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en videohilsen på jubileumskonferansen.

Kompetanseforum Østfold representerer en ny måte å jobbe på tvers av fag, sektor og forvaltningsnivå. Satsingen har inspirert andre, og flere fylker har etablert nå tilsvarende organ.

Nå bygges versjon 2.0

Kompetanseforum Østfold videreføres nå i første omgang som et 2-årig prosjekt.  Erfaringene fra de første årene skal ses i sammenheng med nærings- og kompetansestrategier for Viken fylkeskommune. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0.

- Det har vært interessant å følge arbeidet som blitt gjort i Kompetanseforum i testperioden. Dette er «gull verdt»-erfaring som vi skal ta med videre, sa Siv Henriette Jacobsen, som blir fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, i sin åpningstale under konferansen.

I samarbeidsavtalene til det rødgrønne flertallet for Viken fylkeskommune heter det blant annet at «fylkesrådet vil etablere regionale kompetanseforum og koordinere helhetlige planer for å dekke kompetansebehovet i Viken.

- Kompetansepolitikken går på tvers av mange politikkområder og løsningene blir til nettopp mellom sektorer, ikke innad i den enkelte siloen, påpekte nyutnevnt fylkesråd for næring i Viken fylkeskommune Johan Edvard Grimstad i sin avslutningstale under konferansen.

Klikk for stort bildeTAR MED SEG ERFARINGENE: Siv Henriette Jacobsen og Johan Edvard Grimstad blir begge fylkesråder i Viken fylkeskommune. De tar med seg viktige erfaringer fra Kompetanseforums første år i det videre arbeidet. Marte Beck