Bedriftsundersøkelsen 2018 - stor mangel på arbeidskraft i Østfold

NAV Østfold sin bedriftsundersøkelse for 2018 viser at det fortsatt er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i fylket, 2 400 personer. I fjor utgjorde den 1 800 personer. Representanter fra offentlig sektor og privat næringsliv var til stede på Contiga i Moss, da NAV Østfold lanserte årets bedriftsundersøkelse.

Resultatene baserer seg på svar fra nærmere 880 virksomheter i Østfold. 26 prosent av bedriftene forventer økt bemanning det kommende året. Det er store variasjoner mellom næringene, men det er spesielt innen Informasjon og kommunikasjon og bygg og anlegg at optimismen er størst. Det er forventet nedgang blant finansierings- og forsikringsvirksomheter og offentlig forvaltning.

Mangel på arbeidskraft

Samtidig med forventninger om vekst har mange virksomheter utfordringer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. 19 prosent av virksomhetene oppgir at de har vært nødt til å ansette personer med lavere kvalifikasjoner enn ønsket. Bedriftene rapporterer om størst utfordringer med å få tak i kvalifiserte tømrere og snekkere, sykepleiere, helsefagarbeidere og betongarbeidere.

Flere bedrifter ønsker lærlinger

Bedriftsundersøkelsen er en egnet måte å bidra til at fylkeskommunen får en oversikt over potensielle lærebedrifter og bedrifter som vil ta inn flere lærlinger. 220 bedrifter ønsker å bli kontaktet av Østfold fylkeskommune, for enten å bli godkjent lærebedrift eller å utvide antall lærlinger. Dette er en økning med 45 bedrifter i forhold til i fjor.

Klikk for stort bilde