Arbeidsliv i endring og karriereveiledning

Samhandling mellom karriereveiledere og regionalt arbeidsliv i hele utdanningsløpet er et av satsningsområdene for Kompetanseforum Østfold (KF).

Bedriftsdagene til Kompetanseforum Østfold

Som et første ledd i samarbeidet mellom KF’s kompetansegrupper og Partnerskap for karriereveiledning, ble det Bedriftsdagene testet, der mer enn 50 karriereveiledere i grunnskole, videregående skole og Karrieresenter i Østfold har besøkt bedrifter og virksomheter i Østfold. 3 tirsdager i april åpnet Contiga, Idun Orkla, Betongbygg, Atea, Seal Engineering, Borregaard, Fredrikstad Energi og Sykehus Østfold sine dører for karriereveiledere der de fikk kunnskapspåfyll om de ulike bransjene, morgensdagens utvikling og ikke minst kompetansen bedrifter etterspør.

En bedrift med bankende hjerte

En av bedriftene som tok imot karriereveiledere var Seal Engineering. -Vi var så heldige å få et innblikk i hva man bedriver i bygget bak logoen Seal i Fredrikstad. Bedriften produserer og utvikler hydrauliske løsninger til blant annet oljebrønner og vannkraftverk. Bedrift fremstår som et stolt medlem av Kompetanseforum Østfold, med fokus på mange ulike kompetanser, og som en bedrift som favner bredt og har stor takhøyde, forteller Ingrid Fløtra, leder for karriereveiledernettverk i Fredrikstad og Hvaler. - Selv om vi er ingeniører, har vi jo hjerte vi og, sier Laila Olsen fra Seal Engineering med et lurt smil og presenterer ulike historier blant mangfoldet hos de ansatte.

Vinn-vinn for alle

- Vi opplever at et slikt treffpunkt mellom karriererådgivere og bedrift kan være hensiktsmessig med henblikk på videre rekruttering. Bransjen har utfordringer med å rekruttere lærlinger og kvalifisert arbeidskraft innen betongfaget. Vi håper at vi, ved å presentere vår virksomhet og bransje for fagpersoner som er i direkte kontakt med ungdom i utdanning, kan bidra til å tydeliggjøre for ungdommen at vi tilbyr karrieremuligheter det kan være verdt å vurdere, forteller HR-sjefen i Contiga i Moss Elin Røed.

Karriereveiledere opplever bedriftsbesøkene som utrolig interessante og nyttige, og ble møtt på en imøtekommende og profesjonell måte. - Veldig bra tiltak, vi lærer utrolig mye av å være ute i bedriftene, bekrefter Ingunn Sandem Bro, nettverksleder i Mosseregionen.

Fagdag til Karrieresenter Østfold

Bedriftsdagene ble arrangert i forkant til fagdagen til Karrieresenter Østfold, hvor 150 karriereveiledere fikk høre mer om arbeidslivsutvikling og ulike næringers kompetansebehov. Kompetansegruppene stilte med ekspertene innen bygg og anlegg, reiseliv og helsenæringen.

Arbeidet med å spre informasjon og være i dialog med karriereveiledere, lærere, elever og foreldre vil være et langsiktig innsatsområde der det jobbes for å skape gode samarbeidsarenaer mellom skole og lokalt arbeidsliv gjennom Kompetanseforum Østfold.