Ansvar for egen videreutdanning

En viktig lærdom å formidle til våre barn Vi må lære oss å lære, og vi må begynne med oss selv. Det var flere foredragsholdere på Østfoldskonferansen som pekte på at det er viktig å huske på at vi selv har et ansvar for å ha oppdatert og relevant kompetanse. 

Klikk for stort bilde Marte Beck

I debatten som nå pågår om etter- og videreutdanning, så ligger fokuset gjerne på næringslivet og utdanningsinstitusjonene, og om hvordan man kan sikre best mulig samsvar mellom det utdanningsinstitusjonene i Østfold tilbyr og det næringslivet i Østfold og Norge etterspør.

Og ja, selvsagt trenger vi bedriftsledere som ser nytten av å videreutdanne sine ansatte og som sikrer tidsfleksibilitet for sine ansatte mellom arbeid og kompetanseheving. Samtidig må utdanningsinstitusjoner tilby relevante, skreddersydde og kundevennlige etter- og videreutdanning, men også være mer fremoverlente og synlige for kundene. Politiske beslutningstakere må også gripe inn for å hjelpe arbeidstakere med å utvikle ferdigheter som passer best for digitaliseringsalderen.

Men et annet tema, som kanskje ikke i like stor grad får oppmerksomhet, er ansvaret hos den individuelle arbeidstaker - eller den som vil komme seg inn i arbeidsmarkedet. For realiteten er at arbeidstakere i fremtiden i større grad selv må ta ansvar for egenutvikling og læring, og være klar til å legge ned betydelig innsats, tid og vilje for å styrke egen kompetanse. Bare slik sikrer man selv å fortsatt være relevant på arbeidsmarkedet.

Ingen kan spå hva fremtiden vil bringe, men du trenger ikke være synsk for å forvente at stadig økende digitalisering vil stille strengere krav til oss alle om å utvikle vår kompetanse, og stille krav om at vi stadig raskere omstiller oss, både i arbeidet vårt og mentalt. Begge prosessene må være drevet av individet selv.

Denne typen endring er en individuell prosess. Selv om næringsliv og utdanningssektor lager aldri så gode systemer og gode læringsklima, så er det til syvende og sist oss selv som vet hvilke læringsmåter som fungerer best for oss. Derfor mener vi løsninger for mer individuell læring bør stå sentralt i utviklingen av utdanningssystemet vårt i tiden fremover. Heldigvis ser vi at teknologien er i ferd med å utvikle seg i denne retningen, når vi nå ser sterk vekst innen virtuell og utvidet virkelighetsteknologi innenfor skole- og utdanningsfeltet.

Av: Elena Rosnes, Koordinator, Kompetanseforum Østfold