Utviklingen av ny teknologi går med rasende fart i de fleste næringer. Bedriftene i bygg- og anleggsnæringen (BA) gjennomgår også digitaliserings- og automatiseringsprosesser. Dette stiller nye krav til å utvikle ny kompetanse på tvers av dagens utdanningssystem.

Her har din barnehage 6 gode grunner til at du skal ta studiet som gir kompetanseløft som skaper positive ringvirkninger til det beste for barna. 

Næringsministeren og Marius, en av lærlinger hos Slåttland, fant tonen under ministerens besøk. Som tidligere kunnskapsminister var Isaksen opptatt av samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og bedriftene.

NAV Østfold sin bedriftsundersøkelse for 2018 viser at det fortsatt er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i fylket, 2 400 personer. I fjor utgjorde den 1 800 personer. Representanter fra offentlig sektor og privat næringsliv var til stede på Contiga i Moss, da NAV Østfold lanserte årets bedriftsundersøkelse.

Samhandling mellom karriereveiledere og regionalt arbeidsliv i hele utdanningsløpet er et av satsningsområdene for Kompetanseforum Østfold (KF).

Karrieresenter Østfold og Partnerskap for karriereveiledning i Østfold inviterte til 3-dagers kompetanseheving og sertifisering med arbeids-psykolog Arne Svendsrud fra Karriereverktøy DA.

Bekymringer for fremtidig personellmangel i helse- og omsorgssektoren.

Kurs: Introduksjon til Excel, 24.-25. april og 2. mai.

 Arrangør: Høgskolen i Østfold

 

Kompetanseforum Østfolds bygg og anlegg-gruppen valgte å legge sitt møte den 14. februar til byggeplassen Rosenvinge Park i Moss.

To gutter holder rundt hverandre og smile

Partnerskap for Karriereveiledning Fredrikstad/Hvaler og Kompetanseforum Østfold arrangerer speed-date mellom regionens 1000 niendeklassinger og lokale bedrifter/virksomheter 3.mai 2018 på Hydrogenfabrikken på Øra.