Foto: Høgskole i Østfold

Våren 2019 tilbyr Høgskolen i Østfold (HiØ) i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold (USHT) videreutdanning  i Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi - juridiske rammer (10 studiepoeng)

Kompetansebehovene i Norge er i stor endring, og vi trenger mer etter- og videreutdanning i Norge. Men pilene peker i feil retning.

 

NAV Østfold inviterer ungdom til jobbmesse. Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov står på stand.

Kompetanseforum Østfold inviterer til årets konferanse med tema "Teknologi og læring i fremtidens arbeidsliv".

 

Kurset er aktuelt for alle grupper helsepersonell som ønsker å oppdatere kunnskap og ferdigheter i blodprøvetaking og skiftestuearbeid.

Fra høsten 2018 blir det mulig å ta fagbrev på jobb

 

I 2018 fordeler Østfold fylkeskommune 6 millioner kroner i ny støtteordning til næringsutvikling i Østfold. Denne ordningen skal bidra til nye arbeidsplasser i Østfold. Nå er det klart for tildelingsrunde nummer to. 

 

 

Vil innbyggerne i Østfold ha den kompetansen som trengs for å møte omstillingen som ligger foran oss?

På bilde: Matteknikk studenter, fra venstre Magnus Nymoen, Anita Skjørten, Camilla Sørlie, Mikael Bøkestad og Ingvild Heggestad, klare for utførdringen og villig til å bidra og samarbeide.

Mandag denne uka hadde Fagskolen i Østfold og Nortura Sarpsborg et introduksjonsmøte om hovedprosjekt-samarbeid.

I år 2030 vil det være en etterspørsel etter personer med IKT-sikkerhetskompetanse på vel 15 000, viser en NIFU-rapport. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000. Dermed vil det i år 2030 være et gap på 4 100 personer med IKT-sikkerhetskompetanse.