Kurset er aktuelt for alle grupper helsepersonell som ønsker å oppdatere kunnskap og ferdigheter i blodprøvetaking og skiftestuearbeid.

Fra høsten 2018 blir det mulig å ta fagbrev på jobb

 

I 2018 fordeler Østfold fylkeskommune 6 millioner kroner i ny støtteordning til næringsutvikling i Østfold. Denne ordningen skal bidra til nye arbeidsplasser i Østfold. Nå er det klart for tildelingsrunde nummer to. 

 

 

Vil innbyggerne i Østfold ha den kompetansen som trengs for å møte omstillingen som ligger foran oss?

På bilde: Matteknikk studenter, fra venstre Magnus Nymoen, Anita Skjørten, Camilla Sørlie, Mikael Bøkestad og Ingvild Heggestad, klare for utførdringen og villig til å bidra og samarbeide.

Mandag denne uka hadde Fagskolen i Østfold og Nortura Sarpsborg et introduksjonsmøte om hovedprosjekt-samarbeid.

I år 2030 vil det være en etterspørsel etter personer med IKT-sikkerhetskompetanse på vel 15 000, viser en NIFU-rapport. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000. Dermed vil det i år 2030 være et gap på 4 100 personer med IKT-sikkerhetskompetanse.

Momenter fra møter i Kompetanseforum Østfolds kompetansegruppen Industri og Teknologi - hvordan kan samarbeid på tvers bidra til at utdanningsinstitusjoner står bedre rustet til å møte fremtidens arbeidsmarked når teknologien utvikler seg raskere enn pensum.

Utviklingen av ny teknologi går med rasende fart i de fleste næringer. Bedriftene i bygg- og anleggsnæringen (BA) gjennomgår også digitaliserings- og automatiseringsprosesser. Dette stiller nye krav til å utvikle ny kompetanse på tvers av dagens utdanningssystem.

Her har din barnehage 6 gode grunner til at du skal ta studiet som gir kompetanseløft som skaper positive ringvirkninger til det beste for barna. 

Næringsministeren og Marius, en av lærlinger hos Slåttland, fant tonen under ministerens besøk. Som tidligere kunnskapsminister var Isaksen opptatt av samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og bedriftene.