Regjeringen la i dag fram Stortingsmelding 14, den høy aktuelle kompetansereformen «Lære hele livet». 

  

Koronakrisen har åpnet et mulighetsvindu hvor vi har fått både tid, penger og endringer i regelboken for at kompetanseutvikling skal blomstre.

  

Hvordan kan man tenke på kompetanseheving av ansatte når bedrifter kjemper for å overleve og det forventes enda flere permitteringer og høyere ledighetstall framover, spør Elena Rosnes.

  

Gå ikke glip av et spennende digitalt frokostmøte kl. 9-10 på mandag 30/3!

  

Kompetanseforum Østfold har gode tips for å jobbe godt i hjemmekontor. Men vi har ingen fjellvettregler som sier hvordan du unngår å bli forstyrret.

  

Arbeidslivet er langt, og generasjonen som velger retning på videregående nå vil mest sannsynlig stå i jobb mye lenge enn det man gjør i dag. Og det er stor sannsynlighet for at man kommer til å bytte både jobb og yrke flere ganger i løpet av sitt yrkesliv.

  

20. januar ble det arrangert en ny samling i fylkeskommunalt nettverk for regional kompetansepolitikk.

Dette er en møteplass hvor fylkeskommuner kan utveksle erfaringer og tanker, hvor de kan inspirere hverandre, lære av hverandre samt møte nasjonale aktører og myndigheter.

  

Vi lever i en tid der endringer er den eneste konstanten, kontinuerlig læring er nye normalen. De tre sentrale partnere; individet, utdanningsaktøren og arbeidsgiveren må derfor alle gå i seg selv.

  

Statistiska Centralbyrån (SCB) i Sverige besøkte Oslo 21. november for å gjøre seg kjent med hvordan det arbeides med arbeidsmarkedsprognoser og kompetanseframskrivinger på nasjonalt og regionalt nivå i Norge.

  

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområde. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.