Arbeidslivet er langt, og generasjonen som velger retning på videregående nå vil mest sannsynlig stå i jobb mye lenge enn det man gjør i dag. Og det er stor sannsynlighet for at man kommer til å bytte både jobb og yrke flere ganger i løpet av sitt yrkesliv.

  

20. januar ble det arrangert en ny samling i fylkeskommunalt nettverk for regional kompetansepolitikk.

Dette er en møteplass hvor fylkeskommuner kan utveksle erfaringer og tanker, hvor de kan inspirere hverandre, lære av hverandre samt møte nasjonale aktører og myndigheter.

  

Vi lever i en tid der endringer er den eneste konstanten, kontinuerlig læring er nye normalen. De tre sentrale partnere; individet, utdanningsaktøren og arbeidsgiveren må derfor alle gå i seg selv.

  

Statistiska Centralbyrån (SCB) i Sverige besøkte Oslo 21. november for å gjøre seg kjent med hvordan det arbeides med arbeidsmarkedsprognoser og kompetanseframskrivinger på nasjonalt og regionalt nivå i Norge.

  

Etter tre år høster Kompetanseforum Østfold mye skryt for nytenking innen regional samhandling på kompetanseområde. Nå starter byggingen av Kompetanseforum 2.0. Det skjer i Viken.

  

 

Regionalt kompetansearbeid er del av det nasjonale arbeidet med å sikre at alle har relevant kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet.

  

Vi tester ut et nytt konferanseformat sammen med LØRN, en læringsplattform for livslang læring på norske teknologieksempler.

  

Kompetanseforum Østfold jobber med å samle oversikt over sentral statistikk, prognoser og kvalitative vurderinger over hvilken kompetanse finnes, og hvilken kompetanse kommer vi til å trenge i Østfold. Vi kan bruke dette materialet til å prøve å finne en rettesnor for framtidsutsiktene i fylket.

 

 

 

Kunnskap som går på tvers av fagområder, og en med en miks mellom spesialisering og generalisering -- det er dette som gjelder. Sånn var svaret vi fikk fra de fleste som var i samtale med Silvija Seres i forbindelse med LØRN sitt podcast innspill fra Fredrikstad og Halden.

 

 

 

Har du noen i bedriften eller foreningen som har behov for opplæring i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter? Da bør du kjenne din besøkelsestid nå - og det haster, sier daglig leder  Christian Skyum hos AOF Østfold.