50 forslag for livslang læring

Tirsdag 4. juni la regjeringens Ekspertutvalg for etter- og videreutdanning NOU-rapporten «Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne», som inneholder hele 50 forslag, flere i tråd med innspill fra Kompetanseforum Østfold.

Klikk for stort bilde

Mandatet til utvalget, som har vært ledet av Simen Markussen, handlet om å foreslå et nytt system på hvordan vi organiserer livslang læring på, for å styrke tilbud, kvalitet, og bedre tilgang til læring hele livet. Les rapporten her. 

I Kompetanseforum Østfolds høringssvar har vi blant annet fremhevet regionale behov knyttet til kompetanseutvikling og en økt satsing på utvikling av nye digitale verktøy.

Flere av tiltakene er i tråd med Kompetanseforum Østfolds innspill, deriblant å innføre insentiver for åpne for mer fleksibilitet i finansieringssystemet til universitet og høyskolesektoren til etter- og videreutdanningstilbud.

Rapporten refererer til våre innspill flere ganger blant annet innspill som peker på at NOKUTs behandlingstid kan være et hinder for at fagskolene kan opprette tilbud raskt og i tråd med næringslivets behov.

Utvalget har fått også vårt innspill som peker på behovet for en digital plattform som kan synliggjøre og distribuere tilbud.

Kompetanseforum Østfold har også spilt inn andre tiltak som ligger inn blant de 50 tiltaksforslagene. Blant disse å fjerne kravet om at en fagskoleutdanning må tilsvare et halvt år til to års utdanning på fulltid, og at utdanningen må være på minimum 30 studiepoeng for å kvalifisere til offentlige tilskuddsmidler. Dette er i tråd våre og utvalgets vurderinger om at næringslivet ofte har behov for tilbud med mindre omfang.