Det at akademia fikk komme på hovedprogrammet med debatt om høyere utdanning viser at Arendalsuka ser verdier av kunnskap og kompetanse for utviklingen av samfunnet.

 

 

 

Samfunnet vårt er preget av stadig raskere endringer på stadig flere arenaer, i kanskje større grad enn vi selv innser: teknologi, samfunnsliv og arbeidsmarked. Hva skal vi lære barna slik at de finner seg selv i denne nye verden? En verden som er nesten som en ny sivilisasjon og ikke er likt noe annet vi har sett før?

Etter sommer skal mange nyutdannede østfoldinger starte i sin første jobb. Hva kan de gjøre i dag, slik at de kan ha en meningsfylt karriere i løpet av de neste 40 til 50 årene?

På seminaret 4. juni fikk Kompetanseforum Østfold satt disse temaer på dagsorden:

  • Fra lidelse til ledelse
  • Sosial kompetanse – kan det læres?
  • Hvordan skape en sterk og transparent tillitskultur?

Tirsdag 4. juni la regjeringens Ekspertutvalg for etter- og videreutdanning NOU-rapporten «Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne», som inneholder hele 50 forslag, flere i tråd med innspill fra Kompetanseforum Østfold.

 

Her er gruppen foran en CNC-styrt laserskjærer som benyttes til å skjøre ut produkter fra stålplater.

I dag har vært siste dag i «Bedriftsdagene 2019» der rådgivere fra ungdomsskoler, videregående skoler, voksenopplæring og NAV har besøkt bedrifter i Østfold for å lære om hva ulike fag er i dag og hva bedriftene legger vekt på når de skal rekruttere for fremtiden.

 

Masterstudentene ved IT-avdelingen hos Høgskolen i Østfold får problemstillinger til masteroppgavene sine fra eksterne oppdragsgivere og egne forskergrupper. Mange bedrifter møtte opp 5. april for å få studentene til å skrive oppgaven om sine utfordringer.

50 Jøtul-ansatte har satt seg på skolebenken for å ta fagbrev. Dette er resultat av et enestående samarbeid mellom Jøtul, AOF Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

På Bedriftsdagene fikk NAV-veiledere og karriereveiledere fra skole besøke Stene Stål Gjenvinning som nylig ble årets bedrift i Fredrikstad.

Tirsdag 9.april fikk vi, karriereveiledere fra skoleverket og NAV-veiledere gjøre bekjentskap med en for mange hittil ukjent bedrift ytterst på Øra, «Batteriretur».