Det var mystisk og nervepirrende på digitalt verksted «Neste steg» 11. november.

Automatisering i tandem med koronakrisen har skapt en «dobbel disrupsjon» og stor usikkerhet i arbeidsmarkedet.

  

Mange av oss er bekymret for hvordan den nye normalen blir. Blir det hjemmekontor i lang tid fremover? Blir det flere permitteringer og oppsigelser. Hvilken kompetanse trenges de neste årene?  

 

Det viktigste ved Kompetanseforum Østfold er de relasjoner og den tillit som er skapt mellom deltakerne. Med dette har vi skapt den kulturen kompetansepolitikken er avhengig av, ved at iverksettingen av den har som grunntrekk at ingen sitter med virkemidler alene, det må samarbeid til for at tiltak og virkemidler skal få effekt. I tiden når korona stresstester vårt samfunn og våre virksomheter er dette viktig å opprettholde.

      

Digitaliseringskompetanse stod høyt i kurs for bedrifter i Viken, i kjølvannet av koronautbruddet.
  

  

Norge kan nå gjøre et stort sprang ved å investere i livslang læring for alle. Men da må hele systemet endres dramatisk.

  

Verden endrer seg i et rasende tempo der teknologien beveger seg nesten raskere enn vår evne til å tilpasse oss. Koronakrisen har fremskyndet erkjennelsen av at digitale ferdigheter og tilpassedyktighet er noe alle bør ha. For at Norge skal kunne gjøre et stort sprang innen digital kompetanse må innsatsen komme fra flere hold, og nye løsninger må komme raskt på plass.

  

Benytt ledige tiden på å gjøre deg mer attraktiv for arbeidslivet. Her finner du oversikt over gratis kurs til deg som for tiden er permittert, arbeidsledig eller ønsker å øke din kompetanse.

  

I regi av Kompetanseforum Østfold arrangerte Borregaard, OKIndustri og Partnerskap for karriereveiledning i Østfold et spennende digitalt opplegg i dag.

  

Ingenting gir bedre avkastning nå enn investering i sin egen kompetanseutvikling.