Det viktigste ved Kompetanseforum Østfold er de relasjoner og den tillit som er skapt mellom deltakerne. Med dette har vi skapt den kulturen kompetansepolitikken er avhengig av, ved at iverksettingen av den har som grunntrekk at ingen sitter med virkemidler alene, det må samarbeid til for at tiltak og virkemidler skal få effekt. I tiden når korona stresstester vårt samfunn og våre virksomheter er dette viktig å opprettholde.

      

Digitaliseringskompetanse stod høyt i kurs for bedrifter i Viken, i kjølvannet av koronautbruddet.
  

  

Norge kan nå gjøre et stort sprang ved å investere i livslang læring for alle. Men da må hele systemet endres dramatisk.

  

Verden endrer seg i et rasende tempo der teknologien beveger seg nesten raskere enn vår evne til å tilpasse oss. Koronakrisen har fremskyndet erkjennelsen av at digitale ferdigheter og tilpassedyktighet er noe alle bør ha. For at Norge skal kunne gjøre et stort sprang innen digital kompetanse må innsatsen komme fra flere hold, og nye løsninger må komme raskt på plass.

  

Benytt ledige tiden på å gjøre deg mer attraktiv for arbeidslivet. Her finner du oversikt over gratis kurs til deg som for tiden er permittert, arbeidsledig eller ønsker å øke din kompetanse.

  

I regi av Kompetanseforum Østfold arrangerte Borregaard, OKIndustri og Partnerskap for karriereveiledning i Østfold et spennende digitalt opplegg i dag.

  

Ingenting gir bedre avkastning nå enn investering i sin egen kompetanseutvikling.

  

 

Nå er søkertallene til høyere utdanning tilgjengelig. Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til disse tallene på grunn av koronasituasjonen, og det viser seg å være rekordmange søkere til høyere utdanning i 2020.

   
  

  

Regjeringen la i dag fram Stortingsmelding 14, den høy aktuelle kompetansereformen «Lære hele livet». 

  

Koronakrisen har åpnet et mulighetsvindu hvor vi har fått både tid, penger og endringer i regelboken for at kompetanseutvikling skal blomstre.