Verden endrer seg i et rasende tempo der teknologien beveger seg nesten raskere enn vår evne til å tilpasse oss. Koronakrisen har fremskyndet erkjennelsen av at digitale ferdigheter og tilpassedyktighet er noe alle bør ha. For at Norge skal kunne gjøre et stort sprang innen digital kompetanse må innsatsen komme fra flere hold, og nye løsninger må komme raskt på plass.

  

Benytt ledige tiden på å gjøre deg mer attraktiv for arbeidslivet. Her finner du oversikt over gratis kurs til deg som for tiden er permittert, arbeidsledig eller ønsker å øke din kompetanse.

  

I regi av Kompetanseforum Østfold arrangerte Borregaard, OKIndustri og Partnerskap for karriereveiledning i Østfold et spennende digitalt opplegg i dag.

  

Ingenting gir bedre avkastning nå enn investering i sin egen kompetanseutvikling.

  

 

Nå er søkertallene til høyere utdanning tilgjengelig. Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til disse tallene på grunn av koronasituasjonen, og det viser seg å være rekordmange søkere til høyere utdanning i 2020.

   
  

  

Regjeringen la i dag fram Stortingsmelding 14, den høy aktuelle kompetansereformen «Lære hele livet». 

  

Koronakrisen har åpnet et mulighetsvindu hvor vi har fått både tid, penger og endringer i regelboken for at kompetanseutvikling skal blomstre.

  

Hvordan kan man tenke på kompetanseheving av ansatte når bedrifter kjemper for å overleve og det forventes enda flere permitteringer og høyere ledighetstall framover, spør Elena Rosnes.

  

Gå ikke glip av et spennende digitalt frokostmøte kl. 9-10 på mandag 30/3!

  

Kompetanseforum Østfold har gode tips for å jobbe godt i hjemmekontor. Men vi har ingen fjellvettregler som sier hvordan du unngår å bli forstyrret.