Kontakt Kompetanseforum Østfold

Ta gjerne kontakt med:

 

Koordinatoren Elena Rosnes: elenar@viken.no, 91607692

Følg oss også på facebook