siv på stortinget

Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler styrkes gjennom blant annet økt ansvar for regional kompetansepolitikk.

 

50601032_1991201644310423_2466823112226766848_n

Det var Askimregionen Næringsutvikling med samarbeidspartnere som sto bak dette spennende arrangementet. Distriktets niende- og tiendeklassinger, VG1 elever samt foreldre møtte lokalt næringsliv.

Østfoldkonferansen-elena-silvija

En viktig lærdom å formidle til våre barn Vi må lære oss å lære, og vi må begynne med oss selv. Det var flere foredragsholdere på Østfoldskonferansen som pekte på at det er viktig å huske på at vi selv har et ansvar for å ha oppdatert og relevant kompetanse. 

Bibliotek i Moss

Folkebibliotekene har gått fra å være lager for papirbøker til å bli utadvendte aktivitetshus med varierte tilbud.

Gitte photo

Omstilling i norsk arbeidsliv skjer kontinuerlig, og mange vil ha behov for videre- og etterutdanning for å møte nye krav og for å kunne stå i jobb.

nav arbeidsmarkedprognose

NAV anslår økt etterspørsel etter arbeidskraft i 2019, det betyr flere sysselsatte i Østfold. Det forventes økt tilbud av arbeidskraft. NAV anslår 4 900 helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledige, i gjennomsnitt per måned. Det er 3,4 prosent av arbeidsstyrken for 2019 i Østfold, mot forventet 3,5 prosent bruttoledighet i år.

Seal eng ungdom

Kompetanseforum Østfold jobber med å sikre at elevene og studentene etter endt skolegang sitter igjen med kunnskap og evner som samsvarer best mulig med det arbeidslivet i Østfold trenger. Derfor får vi av og til spørsmål om hvilke fag eller studieretninger vi vil anbefale skoleelever eller studenter å velge for å være best mulig sikret en jobb i fremtiden.

digitalisering

Regjeringen utlyste i høst 10 millioner kroner som tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. To av åtte prosjektsøknader som har fått tilskudd er fra Østfold. 

 

ingeborg kronikk

Lære hele livet: I tråd med Nasjonal kompetansepolitisk strategi jobbes det iherdig i Kompetanseforum Østfold.

 

 

Teknas bilde

Det er ikke så mange av barna våre som vet noe om vitenskapen som ligger bak all den fascinerende teknologien som vi omgir oss med.