Rapporter og prognoser

Et solid kunnskapsgrunnlag forankret og avstemt hos regionale aktører er en grunnleggende forutsetning for utvikling av regional kompetansepolitikk.
Her finner du aktuelle rapporter, analyser og data.


iStock-870006458 - Klikk for stort bilde

Aktuelt

Kompetansebehovsutvalgets første rapport, som gir en best mulig faglig vurdering av Norges kompetansebehov ble overlevert 31.01.2018. Les rapporten her.

NAVs Bedriftsundersøkelse for Østfold 2018

Rapporter og statistikk

Regionale data

Kontakt

Elena Vladimirovna Rosnes
E-post
Mobil 916 07 692