Innspill

Klikk for stort bilde

Innspill fra konferanser vår-2017

 

Innspill fra konferansen 12.oktober 2017

 

Innspill fra utviklingsverkstedet 25. januar 2018

 

Innspill fra utviklingsverkstedet 30. mai 2018

 

Innspill fra miniseminar om arbeidslivsrelevans 28.08.2019

 

Høringssvar til Ekspertutvalget om etter- og videreutdanning

Les her.

Innspill til kommende stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i utdanningene

Les her.

Innspill fra digital samling "Kom i gang med den nye normalen" 23.09.2020