Melde avvik

Formålet med avviksbehandlingen er å få kunnskap om hendelser, uønsket adferd, funksjonalitetsfeil eller andre mangler som oppstår ved virksomhetene, slik at vi får lukket avviket, begrenset skaden og lære av hendelsen for å hindre liknende sikkerhetsbrudd.

For å melde fra om et avvik gjør du følgende:

  • Fyll ut skjema for avviksmelding.
  • Din henvendelse vil bli behandlet snarest mulig, og om du har fylt inn dine kontaktopplysninger kan du bli kontaktet i forbindelse med saksbehandlingen.

    Vi anbefaler deg å vurdere eventuelle strakstiltak som kan iverksettes for å begrense skaden. Det kan for eksempel være å endre passord, sikre spor (ta skjermdump, skriv ut logg)

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du kontakte vårt personvernombud Christina Grønli eller vår IT-seksjon:

Østfold fylkeskommune, IT-seksjonen
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
e-post: postmottak@ostfoldfk.no

Telefon: 60 11 74 14