Informasjonssikkerhetshåndboken

I Østfold fylkeskommune behandler vi store mengder informasjon daglig. Informasjonen kan være hemmelig eller skal være tilgjengelig for alle. Informasjonen kan handle om personer, et fagområde eller hele organisasjonen vår.

innledning og formål

Informasjonssikkerhetsreglement for brukere

Informasjonssikkerhetsreglement for ledere

Organisering og ansvar

Østfold fylkeskommunes informasjonssikkerhetsreglement skal være integrert i den daglige, operative virksomheten og forankret i alle fylkeskommunale enheter. Ansvaret for at reglementet i informasjonssikkerhetshåndboken overholdes følger linjeledelsen.

Varsling av avvik og brudd på informasjonssikkerheten kan meldes av alle brukere direkte til personvernombudet eller på avviksmeldingsskjema.

Kontakt gjerne vårt personvernombud Christina Grønli.

Organisering og ansvar

Internkontroll

Definisjoner